Bezplatný on-line jazykový audit z angličtiny

Cieľom tohto bezplatného on-line jazykového auditu z angličtiny je odhaliť vaše silné a slabé stránky. Pripravte sa na sériu otázok, kde bude vyberať z ponúkaných možností. Otázky tohto typu sú zamerané tak na znalosť gramatiky, ako aj na schopnosť porozumieť hovorenému slovu.

Pre niekoho náročnejšou úlohou bude tá časť testu, ktorá vyžaduje opísať obrázok alebo napísať na vybranú tému krátku esej. Ďalšie informácie týkajúce sa obsahu testu nájdete o niekoľko riadkov nižšie.

Test je nezáväzný a bezplatný. Veríme, že vám týmto umožníme zistiť viac o vašich jazykových znalostiach z anglického jazyka.

Inštrukcie k on-line testu

Čas potrebný na vyplnenie testu je limitovaný na 90 minút. Po uplynutí tejto doby bude automaticky ukončený. Jazykový audit pozostáva z týchto štyroch častí:

  • Gramatika a slovná zásoba - doplňte vety - vyberte správnu odpoveď z ponúknutých možností. Pozor - správnych odpovedí môže byť niekoľko.
  • Esej - vyberte si jednu z troch tém a napíšte esej / článok s minimálne 10-timi vetami.
  • Popis obrázka - vyberte si jeden z piatich obrázkov a popíšte ho minimálne 5-timi vetami.
  • Zvukové nahrávky - vypočujte si postupne obe zvukové nahrávky a odpovedzte na otázky.

Do 24 hodín (okrem víkendov a sviatkov) po skončení a odoslaní testu, vám zašleme výsledok v PDF formáte na e-mailovú adresu zadanú do prihlasovacieho formulára (formulár sa nachádza na ďalšej strane - po kliknutí na tlačítko "On-line Audit").

V prípade, že potrebujete niektorú časť testu s nami prekonzultovať, neváhajte nás prosím kontaktovať. Kontaktné údaje nájdete na tejto stránke: www.royalschool.sk/kontakt/kde-nas-najdete.php

Prajeme veľa úspechov.

Pre spustenie testu stlačte tlačítko On-line audit

On-line audit >>

Späť hore