Lektori, ktorí vás učia

Ako vyberáme lektorov?

To, že ovládajú cudzí jazyk, ktorí vyučujú, je samozrejmosťou. Hľadáme ľudí, s ktorými vás učenie bude baviť a vždy vám odovzdajú 100%.

Aktuálne u nás učí viac ako 45 lektorov.

Teacher Viliam

Viliam Rigo

Volám sa Viliam a som lektorom anglického jazyka, ktorý vyučujem už 8 rokov. V roku 2006 som začal pracovať pre jazykovú školu Royalschool a počas mojej praxe som sa stretol s rôznymi metódami výučby tohto cudzieho jazyka. Z každej metódy som sa snažil osvojiť si to, čo predstavovalo najväčší prínos pre proces učenia sa.


Profil lektora

Teacher Daniel

Daniel Ballado

I'm Daniel and one of the aspects that most people appreciate about me is the fact that I'm not the typical average "teacher". Being a "teacher", in my humble opinion, pretty much means one thing, "I'm better than you". In this particular case I most admit that "I'm not". I'm that kind of individual that would "help" you "think on your own", "reason on your own" as well as to provide the right environment to foment your learning according to your specific as well as unique profile and needs.


Profil lektora

Teacher Júlia

Júlia Kolláthová

Počas svojho štúdia architektúry som sa stretla s učením, ktoré bolo kreatívne a hravé. Verím, že učiť sa čokoľvek je najlahšie, pokiaľ sa pritom dobre bavíte a zároveň máte individuálny prístup od svojho učiteľa. Najdôležitejšie je zbaviť sa vášho strachu zo zlyhania a spojiť si učenie s niečim zábavným. Vždy sa na hodinách snažím aplikovať kreativitu a hravosť, aby sa študenti z hodín tešili a aby im hodiny prinášali radosť a zároveň úžizok.


Profil lektora

Teacher Dárius

Dárius Šilhár

Lektor Dárius vyučuje angličtinu od r. 2007. Za tento čas získal množstvo skúseností najmä z oblasti obchodnej angičtiny. Aj preto sa rozhodol, že pripraví online video kurz pre pokročilých študentov.


Profil lektora
Back to top