Na tomto mieste nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky. Vyberte si oblasť, ktorá vás zaujíma.


Individuálne kurzy sú zamerané na maximálne prispôsobenie sa vašim požiadavkám. Vybrať si môžete z týchto jazykov: angličtina, nemčina, ruština, španielčina, francúzština, taliančina, portugalčina, slovenčina pre cudzincov. V prípade záujmu o iný jazyk nás neváhajte kontaktovať.

Pri tomto type kurzu máte na výber z dvoch možností. Počas celého kurzu môžete mať jedného, fixného lektora, alebo sa môžu striedať viacerí. Zákazníci uprednostňujú fixného lektora najmä z toho dôvodu, že takto má lektor možnosť lepšie spoznať vaše potreby a plne sa vám prispôsobiť.

Kurz si môžete predplatiť na určitý počet hodín dopredu. Odporúčame najmenej 10 vyučovacích hodín. Stálym klientom poskytujeme možnosť platiť spätne, t.j. až po vyčerpaní dohodnutého počtu hodín.

Skupinový kurz Royal Method prebieha intenzitou 2 x týždenne po 2 x 45 minút. Celkový počet hodín je zväčša v rozsahu od 26 – 30 vyučovacích hodín. Za tento čas preberiete jednu vedomostnú úroveň (napr. Pre-Intermediate I.)

Jedna vedomostná úroveň obsahuje 10 lekcií slovnej zásoby, gramatiky a extra cvičení. Každá jedna lekcia je tematicky rozdelená - slovná zásoba sa tak lepšie pamätá. Celkom 10 učebníc pokrýva úroveň jazyka od A1 po B2 (začiatočník - pokročilý)

Našou snahou je, aby každý skupinový kurz mal len jedného, fixného lektora. Dôvodom je zabezpečiť maximálnu pozornosť skupine študentov tak po stránke tempa, ako aj obsahu výučby. Lektor, ktorý pravidelne učí určitú skupinu má väčšie šance prispôsobiť sa a naučiť tak viac, ako keby sa striedali viacerí.

Kurz je potrebné uhradiť najneskôr v termíne jeho začiatku. Umožňujeme platbu v hotovosti alebo prevodom. V prípade výberu bezhotovostnej platby zasielame zálohovú faktúru na váš email. Po jej úhrade vám vystavíme zúčtovaciu faktúru, ktorá slúži ako daňový doklad.

Učebnice nie sú zahrnuté v cene kurzu. Pre jazykové kury angličtiny vedené Royal Method sú určené učebnice s rovnakým názvom (Royal Method) v celkovom počte 10. Každá obsahuje jednu vedomostnú úroveň. Cena tlačenej verzie je 10 EUR s DPH, on-line verzie 5 EUR s DPH. Pre Business English používame učebnice Market Leader. Cena jednej je 27 EUR. Kniha Vám vystačí na cca 6 mesiacov štúdia (pri intenzite 2x týždenne po 2 hodiny).

Alternatívou sú učebnice In Company - cena knihy je 20 EUR. Kniha Vám vystačí na cca 6 mesiacov štúdia (pri intenzite 2x týždenne po 2 hodiny). Pre konverzačné kurzy - výučba prebieha z učebníc Language to go / Conversation. Každá úroveň obsahuje 40 lekcií (ku každej lekcii sú zdarma ďalšie doplnkové materiály) Celkom 4 učebnice pokrývajú úroveň jazyka od A2 po B2 (falošný začiatočník - stredne pokročilý). Cena jednej učebnice je 22 EUR.

Učebnice boli vyvíjané v spolupráci so skúsenými lektormi anglického jazyka a profesormi z katedry anglistiky a amerikanistiky. Celkovo Royal method zahŕňa 10 učebníc rozdelených podľa vedomostných úrovní od Elementary až po Upper-Intermediate. Každá učebnica obsahuje 10 UNITov, vždy tematicky orientovaných. V praxi každý UNIT predstavuje jednu samostatnú tému, slovná zásoba, gramatika a ďalšie výučbové prvky priamo súvisia s uvedenou témou. Študent tak má možnosť po absolvovaní lekcie (jedného UNITu) zvládnuť bežné situácie, ako sú napríklad na letisku (téma "At the airport").

Alternatívou sú učebnice In Company - cena knihy je 20 EUR. Kniha Vám vystačí na cca 6 mesiacov štúdia (pri intenzite 2x týždenne po 2 hodiny). Pre konverzačné kurzy - výučba prebieha z učebníc Language to go / Conversation. Každá úroveň obsahuje 40 lekcií (ku každej lekcii sú zdarma ďalšie doplnkové materiály) Celkom 4 učebnice pokrývajú úroveň jazyka od A2 po B2 (falošný začiatočník - stredne pokročilý). Cena jednej učebnice je 22 EUR.

Áno, učebnice Royal method bude možné zapožičať ako aj zakúpiť. Depozit za zapožičanie je vo výške 10 EUR. Po vrátení učebnice späť v nepoškodenom stave vám bude vrátených 10 EUR. Uvedené sumy sú rovnaké pre všetky učebnice Royal method.

Učebnice nie sú zahrnuté v cene kurzu. Jazykový kurz všeobecnej nemčiny, výučba prebieha z kníh Themen Aktuell . Cena jednej učebnice je 12 EUR. Učebníc je celkom 3 a pokrývajú úroveň od A1 po B2 (začiatočník až stredne pokročilý). K učebnici je možné prikúpiť aj pracovný zošit, ktorý obsahuje extra cvičenia. Jeho cena je 12 EUR.

Učebnice nie sú zahrnuté v cene kurzu. Jazykový kurz všeobecnej ruštiny, výučba prebieha z kníh DA! Cena učebnice je 10 EUR. Učebnica obsahuje aktuálnu slovnú zásobu a gramatiku. Súčasťou učebnice je výučba čítania a písania azbuky. Učebnica pokrýva úroveň od A1 po B1 (začiatočník až mierne pokročilý).

Mini Group alebo Mini skupina je určená pre študentov hľadajúcich vyššiu intenzitu štúdia a zároveň menší počet študentov v skupine. V kurze môžu byť 2,3 alebo max. 4 študenti. Pre otvorenie kurzu je teda potrebný minimálny počet študentov v počte 2 osôb. Kurz nemá pevne stanovené termíny začiatku. Je to len otázkou dohody so študentmi. Odporúčaný počet hodín je 20. Mini Group je ideálnym riešením pre priateľov, či známych, ktorí chcú kurzy navštevovať spoločne.

Native speaker učí v kurzoch, ktoré sú určené pre vyššie vedomostné úrovne. Na výber sú kurzy angličtiny a ruštiny s Native speakrom. Pre všetky ostatné kurzy sú určení slovenskí lektori. Pri ich výbere dávame veľký dôraz na znalosť cudzieho jazyka a v neposlednom rade aj schopnosť učiť.

Pre všetkých poctivých študentov ponúkame možnosť získať zľavu z kurzu podľa ich študijných výsledkov. Už po prvom kurze má možnosť študent získať zľavu z ďalšieho kurzu až vo výške 14 EUR. Zľava sa vypočítava z dvoch zložiek: dochádzka študenta (nad 80%, resp. nad 90%) a výsledok záverečného testu (Final Exam, nad 80%, resp. nad 90%). V oboch prípadoch má študent možnosť získať zľavu od 5 EUR do 7 EUR.

Termín písania záverečného testu, v prípade, že ste ho nestihli spraviť v termíne konania kurzu, je vecou vzájomnej dohody. Túto službu nespoplatňujeme. Inak povedané, náhradný termín vás nebude stáť nič navyše.

Royal metóda sa odlišuje v mnohých smeroch, ale hlavnou prednosťou je, že používa konverzačnú formu výučby jazyka, nielen písanie cvičení na papier. Najväčší dôraz sa kladie na dve najdôležitejšie a zároveň najnáročnejšie stránky celého jazyka - schopnosť vyjadrovať sa a rozumieť.

Royal metóda vyučuje jazyk prirodzenou cestou, teda spôsobom, akým sme sa učili v detstve náš materinský jazyk. Už novorodenec vníma materský jazyk, ktorým na neho matka rozpráva. Časom dieťa samo začne tento jazyk používať (imituje slová, ktoré predtým počulo), potom sa učí čítať slová, ktoré počulo a nakoniec píše všetky slová, ktoré už počulo a čítalo. Samozrejme v Royal metóde je celý tento proces omnoho kratší, ale princíp zostáva rovnaký.

Samozrejme, Royal metóda je zameraná aj na gramatiku, ktorá je vysvetlená na hodine formou hovoreného slova. Znamená to, že nebudete musieť robiť nudné cvičenie, ale gramatiku si precvičíte priamo komunikáciou v angličtine. Keď sa dieťa učí rozprávať, nikto mu nehovorí, aby robilo nudné gramatické cvičenia.

Učí sa prirodzenou cestou, čo znamená rozprávaním a počúvaním, presne tak, ako to využíva Royal metóda. Gramatika sa vyučuje priamo prostredníctvom hovoreného slova, ale na hodinách sa samozrejme píšu aj diktáty, ktoré taktiež pomáhajú pri zlepšovaní gramatiky.

Hodina vedená Royal metódou sa od tradičných vyučovacích hodín odlišuje v mnohých smeroch. Predovšetkým je rozdelená do niekoľkých častí. Formou otázka - odpoveď, lektor vysvetlí nové slovo alebo gramatickú väzbu, potom kladie otázky obsahujúce nové slovíčka alebo gramatiku, na ktoré študent odpovedá s pomocou lektora. Táto časť je najdlhšia a zaberá približne 70% z celej hodiny. Ostávajúcich 30% sa číta a píšu diktáty.

Odpoveď na druhú otázku je nie. V Royal metóde je minimum domácich úloh. Študenti sa všetko učia na hodine, na ďalšej hodine sa učivo zopakuje a preberá sa nové učivo, vďaka čomu študenti nemusia venovať domácemu štúdiu príliš veľa času. Vďaka systému opakovania, Royal metóda prekonáva najväčšiu prekážku, s ktorou mnoho študentov zápasí - slabou pamäťou.

Pri štúdiu Royal metódou je čas na hodine maximálne využitý, študent je nútený neustále sa sústrediť vzhľadom na rýchle tempo výučby. Preto je domácich úloh minimum. Je však nevyhnutné, aby študenti vo voľnom čase pracovali s učebnicami a počúvali nahrávky s prebraným materiálom, pretože sa tak podstatne urýchli proces výučby.

Jednotlivé etapy majú celkový rozsah 32 vyučovacích jednotiek á 45 minút a sú nastavené tak, aby študent vždy prebral jeden celý UNIT. Nemôže sa tak stať, že by študent nedobral predpísané učivo alebo skončil uprostred knihy s nedobratými zvyšnými lekciami. Pre tieto účely garantujeme študentom, v prípade nedodržania tohto pravidla zo strany jazykovej školy, toľko hodín bezplatne, koľko bude potrebných na dobratie celého učiva. Jedna vyučovacia etapa trvá 8 týždňov.

Royal method je systém výučby anglického jazyka postavený na princípoch priamej metódy. Zachováva účinné prvky ako sú permanentná komunikácia so študentom, učenie jazyka priamo, t.j. myslieť v jazyku, ktorý sa študent učí, bez potreby prekladať slovíčka či vety z materinského jazyka do toho, ktorý sa práve učí. Royal method zavádza nové štandardy výučby, inými slovami prvky, ktoré pri výučbe priamou metódou do teraz neboli nikdy použité. Podrobnosti nájdete na www.royalschool.sk/royal-method.

Nenašli ste odpoveď, ktorú ste hľadali? Napíšte nám. Radi vám odpovieme.


NAŠI LEKTORI

Back to top